CODEXIS Mobile

Aplikace CODEXIS Mobile Vm zajist nepetrit pstup k platnm a innm zkonm, vyhlkm a dalm prvnm pedpism esk republiky. Dky nov aplikaci se kdekoli a okamit dostanete ke znn pedpis v jejich pln verzi. Ve svm chytrm telefonu tak naleznete prvn pedpisy R, a to ze Sbrky zkon, Sbrky mezinrodnch smluv, resortnch vstnk a dalch zdroj.CODEXIS Mobile obsahuje modul s pedpisy oblbenho prvnho informanho systmu CODEXIS, tzn. nap.:- prvn pedpisy publikovan ve Sbrce zkon vetn nov prvn pravy soukromho prva (inn a platn zkony, vyhlky a dal pedpisy)- prvn pedpisy publikovan ve Sbrce mezinrodnch smluv- pedpisy z resortnch vstnk nap. vstnky ministerstev a jinch stednch orgn sttn sprvy (Vstnk Federlnho adu, Cenov vstnk, Vstnk esk nrodn banky, Vstnk Ministerstva vnitra, Vstnk Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy R, Vstnk Ministerstva zemdlstv, Sbrka internch akt zen apod.)- usnesen vldy esk republiky- pedpisy statutrnch mst (nazen, obecn zvazn vyhlky) Ve svm mobilu mete dky tto aplikaci vyuvat tyto praktick funkcionality:- vyhledvn podle klovch slov (fulltextov vyhledvn)- vyhledvn podle sla i nzvu dokumentu- aktivn odkazy v dokumentech a obsahu (hypertexty)- pehledn a rychle dostupn zkladn informace o dokumentuCODEXIS Mobile je spolehlivm doplkem pro kadho, kdo potebuje obasn nebo pravideln nahldnout do zkon, vyhlek a dalch prvnch pedpis esk republiky.Poznmky:Hledn dle sla dokumentu je obsaeno v Hledn dle nzvu.Vyhledvn reaguje na diakritiku, je tedy nutno zadvat slova s diakritikou.Informace ohledn aplikace najdete tak na adrese www.atlasconsulting.cz
Price USD 0
License Free
Version 2.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g