iASPI Tablet

Aplikace iASPI Tablet je mobiln verz nejrozenjho prvnho informanho systmu ASPI v esk republice.Voln obsah:* MODUL PEDPISYinn a platn znn prvnch pedpis z vce ne 90 zdroj- prvn pedpisy ze Sbrky zkon a Sbrky mezinrodnch smluv, Zbierky zkonov,- vstnk vldy pro orgny kraj a orgny obc,- vstnky prvnch pedpis kraj,- vstnky ministerstev a dalch stednch orgn (MMT, MZd, MPO, NB, S, ZK),- edn listy a stedn vstnky,- nlezy stavnho soudu publ. ve Sbrce,- finann zpravodaj,- cenov vstnk,- vbrov pedpisy od r. 1786,- a dal destky zdroj.Placen obsah:* MODUL PEDPISYMonost zobrazovat jednotliv historick znn vech pedpis.* MODUL JUDIKATURABohat judikatura s provzanost na pslun msta eskch pedpis i pedpis EU.- judikatura z oblasti sprvn, trestn, daov, civiln,- kompletn judikatura stavnho soudu, Nejvyho soudu a Nejvyho sprvnho soudu,- bohat historick judikatura s vyuitm i pro souasnou prvn praxi,- rozhodnut Evropskho soudu pro lidsk prva,- rozhodnut Evropskho soudnho dvora,- rozhodnut sprvnch ad.* MODUL LITERATURAPravideln doplovan literatura provzna na pedpisy a jejich paragrafy vetn pedpis EU. - dvodov zprvy k zkonm i novelm,- aktualizovan komente k dleitm zkonm,- originln komente pipraven pouze pro ASPI,- aktuln i historick sazby NB,- pspvky SMO, profesnch komor,- a mnoho dalch pspvk (lnk apod.).* MODUL KOMENTEKomente od renomovanch autor vydavatelstv Wolters Kluwer R.* MODUL REKODIFIKACEPrvodce novm soukromm prvem. Obsahuje 501 klovch prvnch institut a jejich rekodifikan promnu oima hlavnch tvrc/autor novch zkon.- Vyhledvn podle hesel, rejstku, systematiky zkona- Souvisejc paragrafy pedpisu, hesla- Porovnn zmn (nov/star prvn prava)* MODUL EU- prvn pedpisy EU a dal dokumenty publikovan v ednm vstnku EU- publikovan judikatura Soudnho dvora EU- konsolidovan znn prvnch pedpis EU- ppravn dokumenty k prvnm pedpism (nvrhy Evropsk komise
Price USD 0
License Free
File Size 1.23 MB
Version 1.7
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g