SERVIS 24 - Mobiln banka

NABDKA VE VEEJN ZN:Vyhledvn poboek a bankomat esk spoitelny. U kadho bodu zjmu je uvedena adresa a otevrac doba. Vyhledvat mete bu nejbli poboky / bankomaty nebo zadnm textovho etzce. Aplikace nabz navigaci k vybranmu cli.Dleit kontakty.NABDKA PRO REGISTROVAN:Podpora vce uivatel na jednom pstroji a monost pojmenovn uivatelskho profilu.Zobrazen zstatku na tech.Platby na ty vech bank v R. Platby lze zadat bu jako nov, ze seznamu pjemc, opakovnm poloky transakn historie, nebo pomoc QR kdu.Skenovn sloenek. Uniktn sluba umouje zrychlenou platbu potovnch poukzek A. Po nafocen sloenky aplikace rozpozn vytitnou stku a bankovn spojen a vypln tyto daje do pkazu k hrad.Mezinrodn platby v EUR.Online zskn pjky, kontokorentu nebo kreditn karty pro klienty s pedschvlenm vrovm limitem.Kalkulaka pjky a konsolidace s telefonnm poradentsvm do 15 minut.Zabezpeen Vaich t prostednictvm dennho a msnho limitu pro pevdn stky.Zmna limit platebnch karet, zablokovn ztracen karty a objednn nov. Odblokovn nalezen karty.Potvrzen na email k zadan platb nebo vytvoen ablony pro budouc pouit.Synchronizace ablon pjemc s internetbankingem.Vyhledvn v transakn historii. Platby mete filtrovat podle data zadn nebo podle typu (pchoz, odchoz, vechny).Zablokovn aplikace v internetbankingu, na Lince SERVIS 24 (+420 956 777 956) nebo trojm chybnm zadnm hesla pro Mobiln banku.POSTUP REGISTRACE:Registrace je dostupn uivatelm sluby SERVIS 24 Internetbanking.1. Pihlaste se do internetbankingu na www.servis24.cz. V zloce Nastaven vyberte volbu Mobiln banka.2. Vytvote si Heslo pro Mobiln banku a poznamenejte Jednorzov kd. Nastaven potvrte pes SMS nebo klientskm certifiktem.3. Ve staen aplikaci zvolte Aktivujte sv zazen a na posledn stran prvodce zadejte sv Klientsk slo, Heslo pro mobiln banku, Jednorzov kd a zadejte nzev profilu.4. Po volb Aktivovat se Vm aplikace SERVIS 24 aktivuje. Pi dalm pihlen zadvejte jen Heslo pro Mobiln banku.FEATURES FOR ALL USERS:Searching for esk spoitelna branches and ATMs. The address and opening hours are provided for each point of interest. You can search either for the nearest branch/ATM or by entering a text chain. The application offers navigation to the selected point of interest.Important contacts.FEATURES FOR REGISTERED USERS ONLY:Device sharing by multiple users.Displaying the account balance.Payments to the accounts of all banks in the Czech Republic. Payments may be entered as new, from the list of payees, by repeating a transaction history item or by scanning a QR code.Scanning of postal orders. This unique service allows for an expedite payment of A-type postal orders. After the postal order is scanned, the application recognises the printed amount and bank details and fills in these details directly into the payment order.International payments in EUR.Online acquiring of a loan, an overdraft loan or a credit card by clients with preapproved loan limit.Loan consolidation calculator and telephone advisory within 15 minutes.Securing your accounts via the daily limit for transferred amounts.Change of payment card limits, lost card blocking and new card ordering. Unblocking of a found card.Confirmation of entered payments sent to the email or generation of a template for future use.Synchronisation of payee list with Internetbanking.Searching the transaction history. You may filter payments by the entry date or by their type (incoming, outgoing, all).Blocking the application in Internetbanking via the SERVIS 24 line (+420 956 777 956) or by treble incorrect entry of the Mobile Bank password.
Price USD 0
License Free
Version 4.9.0
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 12.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.