Begrotingsapp Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee stelt jaarlijks haar programmabegroting op. De Programmabegroting 2014-2017 is in november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Nu wordt die begroting ook als app beschikbaar gesteld. In deze begrotingsapp 2014-2017 staan de plannen van de gemeente Goeree-Overflakkee voor de komende jaren, inclusief de bijbehorende budgetten. De app bevat bovendien ook:- Videos per programma onderdeel- Links naar belangrijke partners van de gemeente (bijv: bedrijven, instellingen en andere overheden);- Verwijzingen naar achterliggende beleidskaders, wetteksten en websites.De begrotingsapp wordt regelmatig gepdate met nieuwe informatie en actuele teksten en cijfers. Ook over de realisatie van de plannen wordt via deze app gecommuniceerd. Hiermee hebben raadsleden steeds een up-to-date sturingsinstrument in handen, dat hen helpt bij het besturen van de gemeentelijke organisatie. Voor inwoners en ondernemers biedt de app bovendien toegankelijke en actuele informatie over waar de gemeente Goeree-Overflakkee mee bezig is.
Price USD 0
License Free
File Size 2.7 MB
Version 1.0.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g