ng dng VietinBank iPay l sn phm mobile banking chnh thc ca Ngn hng TMCP Cng Thng Vit Nam dnh cho khch hng c nhn.Khch hng c th tri nghim ngn hng di ng y tin ch m khng cn ti quy giao dch:- Qun l mi ti khon: thanh ton, tn dng, vay, tit kim.- Theo di lch s giao dch, sao k, bo co.- Chuyn khon ti Ngn hng khc, chuyn ti th ghi n ni a Vit Nam 24/7, chuyn ti ngi nhn bt k trong danh b.- Giao dch t ng s dng m QR.- Thanh ton hu ht cc ho n cn thit: tin in, tin Internet, np tin in thoi, mua v my bay,...- Dch v ti chnh khc: Tr n vay thng thng, Tr n th tn dng, Gi tit kim online, ng h t thin online,...- Tin ch c bit: tr chuyn vi ngi dng cng s dng App, thay i thng tin hin th, thay i giao din ph hp.
Price USD0
License Free
File Size 46.88 MB
Version 3.0.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g