Bp Vit 365 - Cm Nang Ni Tr, Tinh Hoa m Thc Vit Nam, B Quyt Nu Nhng Mn n Ngon Cho Gia nh Bn

Bp Vit 365 - Cm Nang Ni Tr, Tinh Hoa m Thc Vit Nam, B Quyt Nu Nhng Mn n Ngon Cho Gia nh Bn.Mun n th ln vo bp, ng dng "Bp Vit 365 - Cm Nang Ni Tr, Tinh Hoa m Thc Vit Nam, B Quyt Nu Nhng Mn n Ngon Cho Gia nh Bn" gm nhng mn n ni ting c chn lc cng phu v t m nht dnh cho nhng ngi ni tr. ng dng phn loi mn n theo cch ch bin, nguyn liu, gip bn c th tm nhng mn n yu thch d dng v d tra cu, nh du cng nh sp t lch nu nhng mn n tuyt vi y dinh dng cho gia nh.Cc thng tin ni bt ca ng dng:- 5000 + Cng thc v cch ch bin cc mn n ngon.- Phn loi d dng nh du, tra cu mn n: - Gi tr dinh dng, cung cp danh sch cc mn n tt nht cho sc kho- Hng dn n gin, chi tit cho tng mn n- Danh mc mn ngon+ Cm ngon+ Mn canh+ Mn luc+ Mn Xo+ Mn Kho+ Mn Hm+ Mn Nng+ Cc Mn Hp+ Mn Rang+ Mn Chin+ Mn Gi+ Mn bn+ Mn Cun+ Mn Bnh+ Mn Lu+ Mn Thp Cm+ Pha ch Sinh T+ Mn n Chay+ Cch Nu Ch+ Mn Cho+ Mn Khai V
PriceUSD0
LicenseFree
File Size44.28 MB
Version1.2
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g