Avant2Go - Car Sharing

Avant2Go je storitev podjetja Avant Car, ki uporabnikom omogoa preprost najem 100 % elektrinih vozil.100 % Elektrina vozilaAvant2Go Car Sharing model vkljuuje 100 % elektrina vozila priznanih proizvajalcev, kot so BMW i3, VW e-Golf, Renault Zoe, Smart EQ fortwo in Smart EQ forfour.Niji stroki mobilnostiAvant2Go omogoa znianje strokov mobilnosti uporabnika, ki ne nosi ve finannih bremen lastnitva vozila, ampak izkoria prednosti storitve souporabe vozil in zanjo plauje le, ko jo uporablja.Fleksibilnost uporabeAvant2Go svojim uporabnikom nudi uporabo vozil kadarkoli znotraj dneva (24/7), pri emer za vozilo plaajo le takrat, ko ga imajo v uporabi.Viina plaila je odvisna od prevoene razdalje in preteenega asa.Lokacije prevzema in vrailaAvant2Go svojim uporabnikom omogoa prevzem in vrailo vozil na veih lokacijah. Storitev je na voljo v Sloveniji in na Hrvakem.Slovenija: Ljubljana, Letalie Joeta Punika Ljubljana, Maribor, Kranj, Murska Sobota.Hrvaka: Dubrovnik, Mlini in Letalie Dubrovnik.Partnerji & podporniki projektaSlovenija: Zavarovalnica SAVA, Comtrade, AMZS, BTC City, Fraport Slovenija (Letalie Joeta Punika Ljubljana), Tehnoloki park Ljubljana, BMW Slovenija, Renault Nissan Slovenija, Porsche Slovenija, Smart, Mestne obine: Ljubljana, Maribor, Kranj in Murska Sobota...Hrvaka: Renault Nissan Adriatic, Mastercard, Croatia osiguranje, Hrvatski Telekom, Grad Dubrovnik, Voyego, Luka Dubrovnik, Zrana luka Dubrovnik, One Suite Hotel...
Price USD 0
License Free
Version 1.4.19
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.