Malti - L-ewwel Pass

*App edukattiva ghat-tfal biex jitghallmu l-ilsien Malti. Tinkludi loghob differenti bhal numri, nomi, l-alfabett u ohrajn b'mod interattiv biex it-tfal jiehdu gost jilaghbu filwaqt li jitghallmu l-ilsien Malti.*An interactive app for kids to learn the Maltese language while having fun playing. Object's names, numbers, alphabett and many more!
PriceUSD5.49
LicensePurchase
Version3.6.0.0
Operating System Android