Game t bom cc nh. Vi cch chi gn ging vi tr Bomberman c in lc xa, nhim v ca ngi chi l kho lo tm cch tiu dit nhng tn zombie bng cch t nhng qu bom ca mnh. Trong game xut hin nhiu vt phm gip ngi chi tng cng sc mnh ca ca cc qu bom ca mnh hoc tng tc di chuyn, mu, v.v... khin tr chi cun ht hn rt nhiu.Phin bn game Bomberland cc mi vi 40 mn chi th thch, hnh nh sng ng, m thanh vui nhn cng vi bn th v v d chi, li cun ngi chi ngay t ci nhn u tin. Cng hng ngn ngi chi, bn hy t mnh tri nghim nhng gi pht gii tr tuyt vi vi Bomberland!
LicenseFree
Version1.2
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g