u Lm phiu lu k l s tch hp tuyt vi gia gii tr v gio dc. Vi 5 phn tng ng vi 5 cp bc ca lp tiu hc, cc b nh c ha thn vo nhn vt u Lm tri nghim cc cuc phiu lu th v thng qua cc bi tp ton hc bm st chng trnh sch gio khoa ca B Gio Dc & o To. Hnh nh sinh ng, nhiu nhn vt hot hnh gn gi s gip u Lm tr thnh ngi bn ng hnh trong qu trnh hc tp ca cc b.---NI DUNG TON LP 51. Chic cha kha th 1: X s Ba T k bCc php tnh vi phn s, hn s, n tp v gii ton, cc bi ton v n v o di, khi lng, din tch2. Chic cha kha th 2: X s c tchc vit s thp phn, so snh s thp phn, vit cc s o di/khi lng/din tch di dng s thp phn, php tnh cng, tr, nhn, chia s thp phn...3. Chic cha kha th 3: X s kim t thpCch tnh chu vi, din tch hnh tam gic, hnh thang, hnh trn, hnh hp, cch tnh th tch hnh hp ch nht, hnh lp phng...4. Chic cha kha th 4: Bin - oCch tnh vn tc, qung ng, cng tr nhn chia thi gian...5. Chic cha kha th 5: Vit Namn tp v s t nhin, s thp phn, o di, o khi lng, din tch, th tch, thi gian...---H TR LM QUEN NG DNG VI CHNG U TIN - CH NNG CP KHI THT S THCH ---PHIN BN IPAD u Lm Ton lp 1: http://bit.ly/DLToan1-iPadu Lm Ton lp 2: http://bit.ly/DLToan2-iPadu Lm Ton lp 3: http://bit.ly/DLToan3-iPadu Lm Ton lp 4: http://bit.ly/DLToan4-iPadu Lm Ton lp 5: http://bit.ly/DLToan5-iPad---SN PHM KHC Hc Cng Bi (Ton, L, Ha, Anh Vn cho hc sinh cp 2 lp 6-9): http://bit.ly/pmht-hcbOng Vng (ting Anh cho hc sinh cp 3) - http://bit.ly/pmht-ov English Study Pro (ting Anh dnh cho ngi ln) - http://bit.ly/pmht-esp---LIN H* Facebook: http://facebook.com/daulem (like c cp nht thng tin khuyn mi cng nh chia s v cc ng dng dy hc cho b) * Web: http://www.thuynhanproductions.vn * Email: kieutrang@vncgarden.com* in thoi: 093 784 6000
Price USD0
License Free
File Size 18.97 MB
Version 1.2.3
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g