Pichu Tappy

c coi l mt game kinh in chuyn th t b phim hot hnh ca Nht Bn, Pichu Tappy thu ht c ngi chi t xa ti nay do tnh cht gii tr n gin v rn tr tu. Pichu Tappy l phin bn mi nht c tnh nng c bit, ha hon ton mi nhng vn gi c nhng nt chung ca Pichu Tappy truyn thng 2003 s to s bt ng cho ngi chi. Cch chi: Quy tc chi v cng n gin, tt c nhng g bn phi lm l tm thy 2 con vt ging nhau v c th kt ni vi nhau bi ti a 03 ng thng m khng b cn tr bi con vt khc. Phin bn Pikachu Tappy cng c cch chi tng t. Bn s b cun ht bi cch chi hin i, ha HD p mt, tr trung v cng c phn hi hp gay cn ca Pichu Tappy. TNH NNG : Hnh nh d thng vui nhn. m thanh sng ng v chn thc. Hiu ng rung s gip ngi chi c c nhng pht giy th gin bn ngi thn v bn b ca mnh. Cc bn c th tm kim game vi cc t kho: Pichu Tappy, game co dien, Pichu Tappy classic,, Flappy birdChc cc bn chi game vui v !
Price USD 0
License Free
Version 1.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g