Predkolsk branika: Zaname

asn balek zbavnch loh NIELEN PRE PREDKOLSK DETI. Kompletne V SLOVENINE! Viac ako 190 kolov! Nahrvanie vlastnch zvukovch odkazov pre deti! Hrajte sa, skladajte slovka, potajte zvieratk, hadajte symboly...Predkolsk branika je sbor zbavnch a zrove vzdelvacch typov hier, zostavench v spoluprci s detskmi pedaggmi, rozvjajci zkladn schopnosti det v predkolskom veku. V spojen s pokraovanmi tejto aplikcie ("Predkolsk branika: Ideme alej" a "Predkolsk branika: Moje prv vysvedenie") vytvra ucelen komplet precviovania vetkho, o vae diea vyuije pred nstupom do prvej triedy zkladnej koly.PRE DETI:- vesel grafika, pln farebnch obrzkov pre chlapcov i dievat- jednoduch ovldanie, starostlivo navrhnut pre jednoduch orientciu malch det- zbavn lohy s odstupovanou obtianosouPRE RODIOV:- nahrvanie motivanch zvukovch odkazov pre deti- zamknutie/odomknutie vetkch rovn naraz- ovldanie zvukov a hudbyAPLIKCIA OBSAHUJE skladanie slovok zvierat, ovocia a zeleniny jednoduch matematick prklady, potanie zvieratiek apod. priradenie sprvneho symbolu do logickej rady rozoznvanie siluety/obrysu predmetov zostavovanie puzzle skladaiek (2x2, 3x3)
LicenseFree
Version1.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g