e-Pedius

Reassembly of wall-painting fragments - a game for lovers of challenging jigsaw puzzles e-Pedius is not a classic jigsaw puzzle app by playing the game you are contributing to the reassembly of real wall-painting fragments of yet unknown configuration. Based upon the compositions created in this crowdsourcing game, the professional restorers will be able to restore some large wall paintings that have been waiting in storage for 35 years! Propose new compositions, rate existing compositions by other users and compete with them through leaderboards and achievements. e-Pedius includes: The large "Turkish Cat" project with 35 reassembly tasks The "Four seasons" toy project with known task solutions Leaderboards and achievements English and Slovene language support Instructions for useThe app is completely free, contains no ads and does not offer in-app purchases.Sestavljanje fragmentov stenskih poslikav igra za ljubitelje zahtevnih puzzle sestavljank e-Pedius ni klasina aplikacija za sestavljanje sestavljank z njo boste prispevali k sestavljanju fragmentov pravih stenskih poslikav z nepoznano podobo. Na podlagi postavitev ustvarjenih s to aplikacijo mnoinega izvajanja, bodo lahko strokovnjaki restavrirali nekatere obsene stenske poslikave, ki so 35 let akale v skladiu!Predlagajte nove postavitve, ocenite postavitve drugih uporabnikov in tekmujte z njimi preko lestvic najboljih uporabnikov in dosekov. e-Pedius vsebuje: Obseen projekt Turka maka, ki vkljuuje 35 nalog sestavljanja Manji projekt tirje letni asi s poznanimi reitvami nalog Lestvice najboljih uporabnikov in doseke Podporo za slovenski in angleki jezik Navodila za uporaboAplikacija je popolnoma brezplana, ne vsebuje reklam in ne ponuja nakupov znotraj aplikacije.
Price USD0
License Free
File Size 32.94 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g