Xi to Online for iPad - Sam Co, Xi phe, vua bai poker, poker hongkong

X T Online l Game nh bi hp dn v ph bin min nam Vit Nam. X T hay cn gi l X phl mt tr chi bi trong mt phn (v d Texas Hold'em) hoc tt c cc con bi (v d Draw) khng c m v ngi chi c th t (raise) vo g (pot). V th x ph kiu Hng Kng trong ngn ng min Nam cng gi l bi t v thy hay gi "cy bi" l "ph bi" Ai c lin kt bi tt nht s c n g, trng hp khc l ngi t c n nu mi ngi chi khc khng theo (call).X t khc vi xp xm hay bi binh (tn ting Anh: Chinese Poker).Sm c 7 cy (X t 7 cy) c lut chi tng t Sm c 5 .im khc bit l mi ngi chi s nhn 7 qun bi v lc u mi ngi c chia 3 qun bi (2 qun c giu i). Cc vng cc s l vng cy bi s 4, 5, 6 v 7 (4 vng cc thay v 3 vng cc nh game Sm c 5) Sm c 7 s dng tt c 52 l bi.c bit khi tham gia X T Online bn s c tng ngay 10K chip min ph tham gia tranh ti. Bn cnh cn c th tham gia chi cc game bi khc nh: Poker, lieng, phom, Tin ln min nam, Chuong, etc ...
PriceUSD0
LicenseFree
File Size27.44 MB
Version3.2.17
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g