Tien Len Mien Nam Online HD - tien len dem la, southern poker, thirteen cards poker, tlmn, bigkool

Tin Ln Min Nam Online l tr chi quen thuc ca ngi Vit Nam. L mt trong s cc tr chi hp dn nht trn iPhone dnh cho cc thnh vin ibet. n vi Tin Ln Min Nam Online tham gia vo cng ng tr chi trc tuyn si ng nht Vit Nam.Bn cnh chi Tin Ln Min Nam th cc bn cn c th tham gia cc game bi khc nh: Phm, X T, Poker, Ling, Chng v rt nhiu game khc.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size25.52 MB
Version3.2.17
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g