Toot's Harbour

Heave ho, lets go! Come and explore with Toot the Tiny Tugboat in Toots Harbour: an exciting open-world toy for boys and girls; preschool age (and up).In this bright, sunny seaside location populated with colourful characters, you can guide Toot to meet his friends, play games, tow boats and collect rubber duckies and starfish along the way! All the detail of Toots world is brought to life in this immersive 3D experience. Listen to the surf lapping the beach and seagulls squawking overhead as you sail over the rippling sea waves.Game Features:- Uses all the music and voices from the animated television series- Hear your favourite characters talk to you!- Play mini-games in the Harbour...- I Spy Game: Help the twins spot all the different characters around the Harbour using the Harbour Masters binoculars - Towing Game: Toot might be tiny, but hes mighty! Help him tow the boats safely to and from the Harbour - even really big, heavy boats like Pop the Ocean Liner!- New mini game on its way!- Earn sparkly stars for helping Toot around the Harbour- Lots of payoff and colour for little ones- Rewards screen to celebrate your progress- Two different control options to drive Toot- Child-friendly - No in-app purchasesApart from information about Toot-based content, there is no advertising in Toots Harbour and nothing that takes you outside the app.For more information about Toot the Tiny Tugboat, sail over to: http://www.tootthetinytugboat.comSupport contact: developer@thudmedia.comIncludes Welsh language support.Note on device compatibility:iPad 2 upwards has been tested as working with optimum performance on iPad 4 upwards.iPhone 4S minimum for phone performance.----- Cymraeg -----Mawr bach, dim strach!Dere i chwilota gyda Twt y bad bach tynnu yn Harbwr Twt: gm byd-agored cyffrous ar gyfer bechgyn a merched; oedran meithrin (ac i fyny).Maer lleoliad braf, glan mor yn llawn cymeriadau lliwgar. Helpa arwain Twt i gyfarfod ai ffrindiau, chwarae gemau, tynnu cychod a chasglu cywion bach melyn a sr mr ar hyd y ffordd!Diolch i ddefnydd sain ac elfenau 3D, mae byd bach Twt yn dod yn fyw gan greu profiad llawn ir defnyddiwr.NODWEDDION Y GM- Defnydd cerddoriaeth a lleisiau o'r gyfres deledu animeiddiedig- Cyfle i glywed dy hoff gymeriadaun siarad thi!- Chwarae gemau-fer yn yr Harbwr:- Gm Rwyn gweld gydan llygaid bach i - Helpar efeilliaid ffeindior holl gymeriadau gwahanol o gwmpas yr Harbwr gan ddefnyddio ysbienddrych yr Harbwr Feistr- Gm Tynnu - Er bod Twt yn fach, maen hynod o gryf! Helpa Twt i dynnur cychod yn ddiogel yn l ac ymlaen i'r Harbwr - hyd yn oed y cychod anferth, trwm fel Pop!- Hel sr disglair am helpu Twt o gwmpas yr Harbwr- Canmoliaeth gadarnhaol ryngweithiol llawn lliw ir rhai bach.- Sgrin gwobrau i ddathlu gwelliant a datblygiad- Dau opsiwn rheoli gwahanol i yrru Twt- Addas i blant- Nid oes pryniant mewnol ynghlwm ir appAr wahn i wybodaeth am y cynnwys sy'n seiliedig ar Twt, nid oes unrhyw hysbysebion ychwanegol yn Harbwr Twt a dim byd sy'n tynnu chi or app.Am fwy o wybodaeth am Twt y bad bach tynnu, hwylio draw i:http://www.tootthetinytugboat.com/Cyswllt cymorth: developer@thudmedia.com
Price USD 3.99
License Purchase
File Size 75.11 MB
Version 1.5
Operating System iOS
System Requirements Compatible with iPhone 3Gs, iPhone 4. iTunes account required.