Tr Chi Tr Tu 2

Tr Chi Tr Tu 2 l version 2 ca game Tr Chi Tr Tu:+ ng dng c cp nht thm 2 chuyn mc l "Phn Loi" v "Tm D ng"+ Cp nht chnh sch mi cho ngi Tr Chi Tr Tu (TC2T) l mt ng dng vi nhiu phn chi hp dn v y l th. Bn s c tri nghim bng cch tr li cc cu hi m chng trnh ng dng a ra v vic ny s gip bn kch thch kh nng t duy nhy bn v tnh linh hot ca tr no.Vi 3 danh mc tr chi bao gm 10 menu khc nhau. Mi mt menu c 3 cp chi khc nhau v mi mt cp c hai phn chi nh nhau.Hy cng thng thc tr chi TC2T v tr thnh ngi chi thng minh nht!1 . Chuyn mc Ton Hc chuyn mc ny s gip bn kch thch kh nng tnh ton nhanh nhy1.1. Phn chi S Hc- Ngi chi s gii cc cng thc tnh n gin bng s v tm ra cu tr li ph hp cho cc php tnh.1.2. Phn chi tm s ln- Ngi chi cn phi so snh gia hai biu thc tnh tm ra cu tr li bng cch chm v c biu thc ln hn.1.3. Phn chi Cng thc- phn chi ny, cng thc tnh ang l mt n s. Ngi chi cn phi hon thnh phn chi ca mnh bng cch la chn cc cng thc + - x : a ra cng thc ng cho cu tr li.2. Chuyn mc Luyn Tr Nh- chuyn mc ny s gip bn rn luyn kh nng ghi nh ca mnh.2.1. Phn chi Hiu ng s- phn chi ny, ngi chi s nhanh chng ghi nh mt chui cc ch s va c hin th trn mn hnh. Sau khi cc ch s ny bin mt, ngi chi phi g li y dy s va hin th.2.2. Phn chi Sc Mu- phn chi ny, ngi chi phi nhanh chng ghi nh cc nhm mu sc va c hin th trn mn hnh. Sau khi cc mu sc ny bin mt, ngi chi phi g li ng nhm mu sc va hin th.2.3. Phn Chi Bng Ch Ci- phn chi ny, ngi chi phi nhanh chng ghi nh mt dy cc k t c hin th ln mn hnh v g li ng cc k t va xut hin. Chui cc k t ny l cc t vng ting Anh.2.4. Phn chi Hon i V Tr- phn chi ny, cc vt c n cha trong tng chic bt p v trong mt vi giy nhng chic bt ny s c di chuyn hon i v tr cho nhau. Sau khi nhng chic bt ny ngng chuyn ng, ngi chi phi ch ra chic bt no ang ng mt vt m ngi chi c yu cu ch ra.2.5. Phn chi Truy Tm n S- phn chi ny, ngi chi phi ch ra mt dy cc ch s c hin th trn mn hnh. Ngi chi phi nh li dy cc ch s ny v g li ng.2.6. Phn chi Nhanh Mt- phn chi ny, ngi chi phi ghi nh v g li ng dy cc ch s ang c di chuyn rt nhanh trn mn hnh.3. Chuyn mc Phn ng- Phn chi Phn ng gip bn rn luyn k nng phn x ca mnh- phn chi ny, bn s nhn thy cc con vt ln lt hin ln t cc hang nh trn mn hnh. Bn phi nhanh chng chm vo cc con vt. Tuy nhin, bn khng nn chm vo ch ln nh mu hng d thng, bi v im ca ch ln ny l im tr.
Price USD 0
License Free
File Size 47.45 MB
Version 1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g