ICT-AAC eGalerija Senior

Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena u okviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razina komunikacijskog i jezino-govornog razvoja pojedinca odredit e nain i svrhu koritenja aplikacije. Prvenstveno je osmiljena za ostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oteenja mozga kao to su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacija sadri tri prie koje se sastoje od tri, etiri i sedam fotografija koje prikazuju slijed svakodnevnih dogaaja i obavljanja uobiajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraena pisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izraavanja temeljem praenja slijeda dogaaja, potie se prepriavanje i stvaranje uzrono-posljedinih veza.Aplikacija je korisna i u razvijanju sposobnosti praenja vremenskog slijeda, stvaranja sloenih reenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvunog zapisa, pamenja te imenovanja radnji, dogaaja, osoba i objekata. Opcija "Sloi priu omoguuje slaganje poznate prie koja je prikazana drugaijim redoslijedom nego u originalu te potie, osim jezinih, i vie kognitivne sposobnosti pamenja i zakljuivanja. Dogaaji pojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmisliti kao nova pria to je izrazito vano jer omoguava prikaz osobnih iskustava koja su motivirajua za odrasle osobe koje imaju afaziju ili traumatsko oteenje mozga.Upotreba aplikacijeAplikacija ICT-AAC e-Galerija Senior omoguuje slaganje pria pomou niza sliica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom ureaja, slike iz galerije ureaja ili simboli iz triju nekomercijalnih galerija (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Svakoj sliici mogue je pridruiti tekstualni i zvuni zapis koji opisuju odgovarajui dio prie. Zvuni zapis se reproducira pritiskom na sliicu kod pregledavanja pria. Osim pregledavanja postojeih i stvaranja novih pria, aplikacija sadri i dvije igre: "Sloi priu" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Sloi priu" korisnik mora posloiti pomijeane sliice iz odabrane prie po pravilnom redoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabrati sliice koje ne pripadaju prii.Postavke aplikacije omoguuju korisniku prilagodbu veliine slova i veliine sliica, automatsko listanje pria te promjenu boje pozadine, okvira sliica i teksta.
Price USD 0
License Free
File Size 43.64 MB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g