Rozmwki polsko-norweskie - nauka jzyka norweskiego

Rozmwki polsko-norweskie to aplikacja przeznaczona dla osb chccych pozna podstawy jzyka norweskiego. Obejmuje ona zasb pyta, odpowiedzi, sw i zwrotw umoliwiajcych porozumienie si w typowych codziennych sytuacjach. Rozmwki s podzielone na nastpujce dziay: * przydatne zwroty* pozdrowienia* liczby* czas* miary* kolory * pogoda * dane personalne* nazwy geograficzne* napisy informacyjne* podr* poczta, telefon* zakwaterowanie* zwiedzanie* restauracja, bar* zakupy* lekarz, apteka* razem: ponad 1000 przydatnych sw, zwrotw i fraz Rozmwki umoliwiaj rozpoczcie nauki jzyka osobom, ktre nigdy wczeniej nie miay stycznoci z jzykiem norweskim, jednake s one rwnie doskona aplikacj, ktra ugruntuje i poszerzy znajomo jzyka u osb majcych ju podstawy norweskiego. Wszystkie zwroty, wyraenia i rozmwki - oprcz tego, e wywietlaj si na ekranie - s rwnie podane w formie audio. Pliki audio zostay utworzone w taki sposb, aby byo moliwe odsuchiwanie dowolnie wybranych sw, zwrotw i wyrae. Moesz rwnie odsucha cay materia z danego dziau.Aplikacja po zainstalowaniu moe by uytkowana off-line (bez koniecznoci poczenia z Internetem).Dodatkowo aplikacja zawiera podstawowe informacje o Norwegii.
Price USD2.99
License Purchase
File Size 35.37 MB
Version 1.3
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g