Cynhadledd Cyfeiriadau'r Dyfodol AAU

About the conference The Future Directions programme is a collaborative approach to quality enhancement in the Welsh higher education sector. The conference is part of a biennial learning and teaching conference series showcasing innovative practice across Wales and beyond. The Future Directions Conference 2014 Global Graduates: Enabling Flexible Learning will bring together individuals and groups engaged in enhancing the student learning experience and will feature a series of keynote lectures, paper, poster, workshop, discussion and nano-teach sessions. About the app The Future Directions app puts all the essential conference information at your fingertips and includes the following features: Session information Session filter by session type Speaker information: short biographies, contact information and the sessions/posters they are presenting Delegate profiles: short biographies, including contact information for delegates to connect with other attendees prior, during and following the conference Itinerary generator: build your own itinerary to help guide you through the day Poster session information including favouriting functionality Note taking facility specific to each session, with emailing facility Exhibitor information: general and contact information about displays in the showcase General information: conference and venue information featuring a link through to a map for directions Feedback: feedback form and social media integration Delegate and speaker social sign-on through LinkedIn ---Ynghylch y gynhadleddYmagwedd gydweithiol at wella ansawdd yn sector addysg uwch Cymru yw rhaglen Cyfeiriadaur Dyfodol. Maer gynhadledd yn rhan o gyfres o gynadleddau dysgu ac addysgu dwyflynyddol syn ymdrin ag arfer arloesol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd Cynhadledd Cyfeiriadaur Dyfodol 2014 - Graddedigion Byd-Eang: Galluogi Dysgu Hyblyg yn dwyn ynghyd unigolion a grwpiau syn gweithio i wella profiad dysgur myfyriwr, a bydd yn cynnwys cyfres o brif ddarlithiau, cyflwyniadau papur a phoster, gweithdai, a sesiynau trafod a nano-addysgu. Ynghylch yr appMaer app Cyfeiriadaur Dyfodol yn rhoir holl wybodaeth allweddol am y gynhadledd ar flaenauch bysedd ac maen cynnwys y nodweddon canlynol: Gwybodaeth am y sesiynau Y gallu i hidlo sesiynau yn l math o sesiwn Gwybodaeth am y siaradwyr: bywgraffiadau cryno, manylion cysylltu ar sesiynau/cyflwyniadau poster y byddant yn eu cyflwyno Proffiliaur cynadleddwyr: bywgraffiadau cryno, gan gynnwys manylion cysylltu fel y gall y cynadleddwyr gysylltu i gilydd cyn, yn ystod ac ar l y gynhadledd Cynhyrchydd amserlen: lluniwch eich amserlen eich hun ich tywys drwyr diwrnod Gwybodaeth am y sesiynau poster, gan gynnwys swyddogaeth ffefrynnau Cyfleuster gwneud nodiadau syn benodol i bob sesiwn, ynghyd chyfleuster e-bostio Gwybodaeth am yr arddangoswyr: gwybodaeth gyffredinol am yr arddangosfeydd yn y digwyddiad arbennig a manylion cysylltu Gwybodaeth gyffredinol: gwybodaeth am y gynhadledd ar lleoliad gan gynnwys cyswllt drwy Maps i gael cyfarwyddiadau Adborth: ffurflen adborth ac integreiddio cyfryngau cymdeithasol Cyfleuster i gynadleddwyr a siaradwyr gofrestru drwy LinkedIn
Price USD 0
License Free
File Size 1.53 MB
Version 1.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g