Hc Ting Trung

Mobile510 xin gii thiu n cc bn ng dng "Hc Ting Trung", ng dng gm cc bi ging Ng Php ting Trung, cc bi hc v t vng v thnh ng ting Trung. c bit cc bn c th hc ting Trung qua cc bi ht v video ting Trung c chng ti bin son rt cng phu. Nu bn ang hc ting Trung, ang mun ci thin kh nng ting Trung ca mnh th "Hc Ting Trung" l ng dng tt nht dnh cho bn. Hy ti ng dng v cng hc ting Trung nh! Cc chc nng ni bt ca ng dng: 50 bi hc ng php ting Trung c bin son cng phu gip bn c 1 kin thc vng v ng php ting Trung 50 bi hc v t vng ting Trung theo nhiu ch khc nhau gip cung cp vn t cho bn Danh sch cc cu thnh ng ni ting theo ting Trung c bit bn c th hc ting Trung qua cc bi ht ting v cc Video c bin son t m ng dng c thit k vi mt giao din p, khoa hc v d s dng, h tr cc thit b iPod, iPhone, iPad, iPad Mini. Mobile510 rt mong nhn c nhng kin ng gp ca qu v ng dng ngy mt hon thin hn. Mi thng tin phn hi, kin gp v ng dng xin gi v hm th mobile510.contact@gmail.com. Xin cm n!Mobile510 Good - Better - BestEmail: mobile510.contact@gmail.comWebsite: http://mobile510.com/Facebook: http://www.facebook.com/mobile510App Store: https://itunes.apple.com/artist/id966433093
Price USD 0
License Free
File Size 30.64 MB
Version 4.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g