Leer rijmen met Miniclub

In'LeerrijmenmetMiniclub'ontmoetuwkindderijmendepirateninhetgezonkenschip.OokLobodekreeftenMarinadelerareszijnerbij.Zijzullenuwkindspelenderwijslerenrijmen.OVERHETSPELHetspelheeftdriemoeilijkheidniveaus.Bijhetbehalenvanelkniveaukrijgtuwkindeenmooiemedaille.Derijmwoordenwordengesprokenenopeenkaartjeafgebeeld.Marinaleesthetwoordvoorenuwkindmoethetbijpassenderijmwoordzoeken.Ishetjuisteandererijmwoordgevondendankrijguwkindeenbeloning.Zoleertuwkindrijmen.FEATURESNederlandsgesprokenAllekarakterssprekenNederlandsinhetspelOntwikkeldinsamenwerkingmetouders,pedagogischspecialistenenkinderen65rijmwoordendiemeerdan100combinatiesvormenDriemoeilijkheidniveausmetmedaillesalsbeloningbijbehalenDebesturingiskindvriendelijkeniseenvoudigingebruikPrachtigeensfeervolleomgeving - metleukemuziekengeluidenVEILIG VOOR UW KINDKinderslot-uwkindkangeenaankopendoenindeappGeenreclame-ErzijngeenreclamesvananderepartijenindeappTegebruikenzonderinternetverbinding- KanindeautoofbuitengebruiktwordenzonderwifiWAT IS MINICLUB?MiniclubiseengrootenkwalitatiefhoogwaardigegamevollediginhetNederlands gesproken.Hetcombineertverantwoordlerenmetleukeeducatievespellen.Miniclubkanonlinegespeeldwordenopwww.miniclub.comenisnuookbeschikbaarineenserieappsvooropdeiPadeniPhone.OpMiniclub.nlkanuwkindhetalfabet,woorden,rijmen,rekenen,kloklezen,Engelsetaal,vormen,matenengewichtenleren.DevolgendeMiniclubspellenzijnbeschikbaar:MiniclubOnlineBezoekMiniklub.nlMiniclubAppOefeningenmetrijmen,rekenen,Engels,kloklezen,enkleuren.LeerEngelsmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeerrijmenmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeerkloklezenmetMiniclubvooriPadeniPhoneLeer kleurenmet Miniclub voor iPad en iPhoneBezoekMiniclub.nlofzoeknaarMiniclubindeAppStore!SUPPORT&FEEDBACKIndienuvragen,opmerkingenofklachtenheeftkuntuzichaltijdrichtentotadmin@miniclub.nlVeelplezier!Miniclub
Price USD 1.99
License Purchase
File Size 45.79 MB
Version 1.6.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g