Ucionica

Ucionica je aplikacija koja ce vasoj djeci, u predskolskoj dobi, jako puno pomoci da svlada osnovne pojmove koje treba znati. U ovoj aplikaciji se zapravo nalazi pet razliitih aplikacija. Meu njima su Abeceda, Zivotinje, Brojevi, Oblici i boje i vrijeme. U 'Abecedi' vae dijete moe nauiti slova abecede i kako se piu i izgovaraju ta slova. Za svako slovo postoji slika sa pojmom koji poinje s tim slovom. Aplikacija 'ivotinje' dijete moe nauiti kako se razne ivotinje glasaju i koja su im imena. Kod 'Brojeva' se mogu nauiti brojevi od 1 do 20 te potoje tri kviza preko kojih dijete moe nauiti osnove brojanja, zbrajanja i oduzimanja. 'Oblici i boje' su predstavljeni jednostavni oblici sa nekim svojim karakteristikama poput broja stranica i kuteva. Ujedno postoje boje koje se mogu taknuti te se uje koja je to boja. Aplikacija 'Vrijeme' opisuje koliko dana ima tjedan, koliko mjeseci ima godina i koja godinja doba postoje i koliko je sati na satu. Ujedno se i opisuje to se sve preko dana treba raditi i kada kao npr. da se u 8h ide u kolu te da je ruak u 15h. Ima i dio u kojemu se treba namjestiti kazaljke na satu na traen vrijeme kao npr. 'namjesti kazaljke na 8h'. Takoer postoje kvizovi koji testira znanje vaeg djeteta vezano za vrijeme, oblike i boje i ivotinje.Uionica e dobivati auriranja i dodatke s vremenom. Nadamo se da ete nam poslati svoje prijedloge i primjedbe kako bi ovu aplikaciju to vie pribliili potrebama vaeg djeteta kako bi moglo to lake uiti. Ukoliko imate primjedbe, prijedloge ili probleme sa aplikacijom, molimo vas, da ne ostavljate negativne komentare na App storeu nego da se najprije obratite nama za pomo koju smo jako voljni dati. Moete nas kontaktirati preko Facebooka, Twittera ili maila koji je naveden u opisu aplikacije.
Price USD 2.99
License Purchase
File Size 35.5 MB
Version 1.9.2
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g