Zkony R HD

Jedin aplikace, kter umouje vyhledvn z celho textu zkona, vechna znn zkon jsou aktuln. Sbrka zkon R vdy pi sob. Obsahuje stava R, Obchodn zkonk, Trestn zkon, Trestn d, Zkon o silninm provozu,, Sprvn d, Zkon o etnictv, Obansk zkonk, Zkon o dani z pidan hodnoty, Zkon o dani z pjm, Zkon o mstnch poplatcch , stavebn zkon, Katastrln zkon, Zkonk prce, ivnostensk zkon. Zkony jsou rozdleny podle jednotlivch dl zkona pro jednoduch a pehledn ovldn. Pojmy jsou uspodny i abecedn. Aplikace je vhodn pro prvnky, studenty, ale i pro lidi do bnho ivota, protoe obsahuje funkci vyhledvn v celm textu zkona, co ji umon pouvat kadmu, kdo ji vyuije nejen jako pomcku v prvnch vztazch, ale i jako jednoduch zskn informac jak postupovat v kadodennch situacch. Funkce vyhledvn nerozliuje velk a mal psmena a diakritiku. V aplikaci je tak mon mnit velikost psma. Je pizpsobena pro iPad. ***************************************** Vyzkouejte tak : Zkony SR (iPhone)Zkony R (iPhone)Zkony SR HD ***************************************** V ppad jakchkoliv dotaz, nvrh, pipomnek, chyb ns nevhejte kontaktovat na: support@ifam.sk
Price USD 0.99
License Purchase
File Size 2.56 MB
Version 1.0.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g