Zbrojn prkaz

Sada otzek je toton s tmi, je jsou zveejnny na webu Ministerstva Vnitra R a odpovd aktuln legislativ naposledy novelizovan k 1. 7. 2014. Soubor otzek je tedy k dnenmu datu stle aktuln!Aplikace slou k vuce a trninku otzek k teoretick sti zkouky odborn zpsobilosti adatele pro zskn zbrojnho prkazu nsledujcch skupin:A (sbratelsk ely)B (sportovn elyC (loveck ely)D (vkon zamstnn nebo povoln)E (ochrana ivota, zdrav nebo majetku)Pi trninku si lze vybrat jednotliv sti zkona a procviovat jen je, nebo mete procviovat vechny otzky bez omezen. Dle aplikace umouje listovat otzkami se zvrazenou sprvnou odpovd a samozejm tak absolvovat test. Obsahuje tak jednoduch statistiky prbhu uen.Test je postaven pesn tak, jak by byl postaven u teoretick zkouky odborn zpsobilosti pro zskn zbrojnho prkazu - 30 otzek celkem, z toho 22 ze znalosti prvnch pedpis, 5 ze znalosti nauky o zbranch a stelivu a 3 ze zdravotnickho minima.
Price USD 0.99
License Purchase
File Size 25.8 MB
Version 1.1.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g