Institucio

Bloc de notes adreat als pares i mares de l'Instituci Familiar dEducaci, per ajudar-vos en la preparaci de les entrevistes de preceptuaci i en el seguiment dels objectius de maduraci i creixement dels vostres fills. Els continguts estan organitzats per nivells, atenent a les caracterstiques evolutives prpies de cada edat i als perodes sensitius.Per a la preparaci de les entrevistes, us suggerim quatre blocs temtics (aspectes personals, aprenentatges, pla de millora i formaci espiritual) amb una petita guia per a cada tema, que podreu consultar en tot moment.s molt til que reviseu les anotacions de lentrevista de preceptuaci anterior, sobretot els objectius concretats i en valoreu el grau de satisfacci.Daltra banda, laplicaci ens facilita anar prenent nota de tots els temes que sorgint al llarg dels dies, perqu en el moment de lentrevista no ens en deixem cap dimportant.AVS: Us aconsellem que feu una exportaci dels textos cada cert temps, per tal de conservar-ne una cpia de seguretat. El programa no s connecta a cap servidor i, en el cas de reinici de laparell, es podria perdre tota la informaci.Bloc de notas dirigido a los padres y madres de la Instituci Familiar dEducaci, para ayudaros en la preparacin de las entrevistas de preceptuacin y en el seguimiento de los objetivos de maduracin y crecimiento de vuestros hijos. Los contenidos estn organizados por niveles, atendiendo a las caractersticas propias de cada edad y a los periodos sensitivos.Para la preparacin de las entrevistas, os sugerimos cuatro bloques temticos (aspectos personales, aprendizajes, plan de mejora y formacin espiritual) con una pequea gua para cada tema, que podris consultar en todo momento.Es muy til que revisis las anotaciones de las entrevistas de preceptuacin anterior, sobre todo los objetivos concretados y voloris el grado de satisfaccin.Por otra parte, la aplicacin nos facilita ir tomando nota de todos los temas que vayan surgiendo a lo loargo de los das, para que en el momento de la entrevista no nos dejemos ninguno importante.AVISO: Os aconsejamos que hagis una exportacin de los textos cada cierto tiempo, para conservar una copia de seguridad El programa no se conecta a ningn servidor y, en caso de reinici del aparato, se podra perder toda la informacin.
Price USD 0
License Free
File Size 11.67 MB
Version 1.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g