jlpt nihongo soumatome goi N3 - N

JLPT NIHONGO SOUMATOME GOI N3ng dng ny c thit k nh mt kha hc su tun.Bn s hc 20-40 t mi ngy, 1.200 t trong tng s, c tm thy trn JLPT. Mi tun, t ngy 1 n ngy 6, bn s hc nhm ca cm t chc nng tng t nh trong hnh thc v cch s dng. Cc tnh nng c bit ca cun sch ny: -Bn s c hc cc t vng JLPT N3 cp thng qua vic nghin cu s dng ca n trong cc tnh hung khc nhau. -N Cung cp cch thc hiu qu hc khong 1.200 t thng qua vic cung cp cc cu ngn, khon, v minh ha. -bn s khng ch hc t vng nhng k nng c, k nng lng nghe v biu thc hu ch hng ngy.
Price USD 0.99
License Purchase
File Size 7.52 MB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g