Ting Hn chuyn nh

Phin bn ting Nht t 92% v mc hi lng, v cng c gii thiu trn truyn hnh Nht.C tnh nng nhn bit m sc, nhn din pht m!C lin kt vi knh Youtube bi ging ting Hn!App c trc tip lm ra t ging vin ang dy ting HnBn mun xem phim Hn khng cn ph ! Bn mun bit tin tc v idol Hn Quc!Th nhng xung quanh bn li chng c trung tm ting Hn no, k c c th cng qu t! Bn ang lo lng v iu ny? Thng qua APP min ph ny, bt k ni u, bt k khi no, hy cng hc ting Hn chm ch.Ting Hn chuyn nh l APP c cc chuyn gia v APP v chuyn gia gio dc ting Hn cng nhau sn xut.Bn c th hc ting Hn thng qua cc tr chi t s cp ti cao cpAPP c tnh nng nhn din v nh gi m thanh nn c th kim tra chnh xc gup bn v pht m.Cc giai on gii thiu nhng a danh ni ting Hn Quc. Hy hon thnh giai on nhn c tm th v nhng a danh ni ting Hn QucBng ch Hn, 'Nghe t ng', 'Hc qua video', 'Ghi m pht m v kim tra' a dng tnh nng ny s gip ch bn rt nhiu trong vic hc!Ni dung theo trnh , du lch, phim Hn Quc, ting lng, kinh doanh, kim tra, truyn tranh 4 Nhng ni dung ny s ph hp vi trnh cng nh s thch ca bn bn c hng th hn trong khi hc.Nhng nhn vt ng yu "Jimin", "Haru":, "Yumi" s lun ng h bn khi hc tp
License Free
Version 1.18
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.