Thi thng cm ng thin

Thi-Thng Cm-ng-Thin, l pho kinh sch ch dn chng sinh b c hng thin, ri ha c phc. Ni dung cng nh li vn ca Cm-ngThin u rt d hiu. T c ch kim, phm hnh tr theo li ch dn trong kinh u c cm- ngTrong thi i vn-minh, phn ng ngi ch tin vo khoa-hc, nn sng thin v vt cht hn l tinh-thn, thm ch ph nhn s hin hu ca tmlinh, cho li ni ca Thnh-Hin l c-h, li thi, quan nim v cang-thng lun-l nht dn.V danh li m qun i nhn ngha, v tham vng c nhn m i n ch v k hi ngi.gia nh v th bt ha, x hi v th m lon.Tn-ch ca ng gio tuy khc nhau, nhng l th ch c mt. Mc ch ca Thnh-nhn u khuyn ngui cch b vt dc, hnh nhn ngha o-c t n mc ch-thin c-hu ca bn tnh do tri ph. Sch i-Hc vit: T thin-t cho n th dn, u ly tu thn lm gc. l Thin-ng trong nhn gian, mi ngi u an c lc nghip.Dch gi ti hc s-thin, nhng cm thy chn hng c phong trong lc ny l mt u thit yu, nn d bit sc mnh c hn m vn mo-mui dch cun Cm-ng-Thin ny. Tuy gng sc, nhng phn ni dung cng nh li hnh vn, u trnh khng khi c ch sai st, knh mong cc bc cao-minh vui lng ch-chnh v b-khuyt. ng thi cng mong cc bc MnhThng-Qun pht tm n tng, cun sch ny c ph-bin khp ni, cng-c ca cc v s v- lng vy.V-Tri c-s cn chMnh-Thu nm Gip-Tut
Price USD 0
License Free
Version 1.2
Operating System Android
System Requirements Requires Android 3.0 and up