T in Hn Vit - VDICT

T in Hn Vit - Vit Hn VDICT pht m chun, s dng OFFLINE, c chc nng dch vn bn hng u Vit Nam, dch sang ting Hn hoc ting Vit u c.Ngoi chc nng tra t, phn mm cn bao gm chng trnh luyn nghe rt ph hp cho ngi mi luyn nghe.Phn mm bao gm nhng chc nng chnh sau:H tr vit ch Hn Hiragana, Katakana, KangjiT in Hn Vit c phin m v pht m chun.T in Hn Hn, chuyn ngnh, t ng ngha phn ngha.Chc nng dch cu vn, on vn t ting Hn sang ting Vit v ngc li.Tra t Hn Vit hn 700.000 t dch chun.Chc nng nhc nh hc t vng hng ngy, bn hy nh du t cn nhc nh v chn s ln nhc nh.Ngoi ra cn nhiu tnh nng hay khc:Chc nng nhc nh hc t vng cc hay.Danh sch cc cu giao tip thng dng trong nhiu lnh vc ( cho hi, du lch, nh hng khch sn, n ung, k ton, hnh chnh, ...)* Km nhiu phn mm hc ting Hn phong ph a dngPht trin bi VDICT Dictionary,Mi phn hi xin lin h ti.tuanha@outlook.com
Price USD 0
License Free
Version 2.3
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.