Vui Hc Ting Hn

T Hc Ting Hn Cho Ngi Vit NamBn l ngi Vit Nam ang tm ng dng hc ting Hn? Bn ang tm ng dng luyn thi nng lc Ting Hn TOPIK? Hy CI T ngay APP Vui Hc Ting Hn v n hon ton min ph!Ti y tng hp hn 10.000 Video dy hc Ting Hn ca cc gio vin chuyn mn v ni ting trong cng ng Dy Hc Ting Hn hin nay.Cc bi hc c bin son dnh cho trnh nhp mn ln nng cao, bi ging trc tip v cc k nng: giao tip, t vng, ng php, pht m chunluyn nghe, luyn dch ting Hn qua truyn c tch, bi ht Ting HnBn c th t n thi TOPIK I, II vi hng ngn bi ging c bin son theo cc k nng: Nghe c Ng Php gii ... Hy Ci t v t hc ngay nh!Ngoi cc bi hc, Vui Hc Ting Hn cn chia s video gii thiu v vn ha, m thc Hn Quc, cuc sng du hc sinh ti Hn Quc gip cc bn tm hiu thm v vn ha ca x s Kim Chi. Va hc va gii tr cn g th v hn, hy Ci t v hc ngay thi.Cc im ni bt ca APP VUI HC TING HN:- Dnh cho ngi Vit Nam t hc Ting Hn mt cch bi bn.- Luyn k nng nghe, ni, c, giao tip.- Tng cng vn t vng, luyn tp giao tip ting nht theo cc ch .- Tm hiu ng php ting Hn t A-Z- Luyn thi Topik Ting Hn I, II- Luyn nghe Ting Hn qua bi ht.- Luyn nghe, dch Ting Hn qua nhng cu truyn c tch.Danh Mc cc bi hc trc tuyn bao gm:Hc Ting Hn Luyn tp k nngLuyn Pht m Ting HnLuyn Nghe Ting HnLuyn Ni Ting HnT Vng Ting HnNg Php Ting HnGiao Tip Ting Hn LUYN THI TOPIK:Luyn Thi Topik I (Level 1,2)Luyn Thi Topik II (Level 3,4,5,6)KNH HC TING HN:Ting Hn Tng Hp Dnh cho ngi Vit NamHn Quc NoriSEEMILECheri HyeriMasterTOPIKHc Ting Hn Qua Bi HtHc Ting Hn Qua Phim nhHc Ting Hn Trn VTVKHM PH HN QUC:Du Hc Hn QucKhm Ph Hn QucVn Ha Hn QucDu Lch Hn Qucm Thc Hn QucHc Ting Hn Quc Vi Ngi Ni Ting:Hc Ting Hn Quc Vi BTS (JUNGKOOK)Hc Ting Hn Quc Vi Wanna OneHc Ting Hn Quc Vi TwiceHc Ting Hn Quc Vi BlackPinkHc Ting Hn Quc Vi SHINeeHc Ting Hn Quc Vi Red VelvetHc Ting Hn Quc Vi AOAHc Ting Hn Quc Vi SNSDHc Ting Hn Quc Vi Lovelyzng dng VUI HC TING HN l HON TON MIN PH.HY CI T V CNG NHAU HC NH!
LicenseFree
Version1.6
Operating System iOS
System RequirementsRequires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.