Wirid Dan Doa Selepas Solat

Hidup merupakan jambatan menuju akhirat. Oleh itu, seluruh perlakuan hidup dijuruskan kepada matlamat mencari keredhaan Illahi, maka sewajarnyalah setiap gerak dan langkah kehidupan itu kita jadikan sebagai wadah menunaikan tuntutan ibadah terhadapNya.Aplikasi Wirid Dan Doa Selepas Solat ini amat istimewa kepada masyarakat Islam yang peka akan peri pentingnya kehidupan berteraskan ibadah menerusi amalan dan wirid-wirid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semestinya, aplikasi ini dapat membantu insan muslim yang sentiasa terdorong untuk melakukan amal kebajikan dan menjauhi segala larangan Allah SWT dalam menghayati neraca kehidupan ini dengan lebih terpimpin dan komited.Semoga kita semua akan sentiasa diberkati Allah SWT dan mudah-mudahan aplikasi ini dapat dihayati dan dimanfaati oleh segenap lapisan masyarakat Islam serta generasi yang akan datang.
LicenseFree
Version2.0
Operating System Android