OROMO ICT

Fayyadamaan[App] Kun Marsariitii www.oroict.com hordoftootni keenya Mobile irratti akka fayyadamaniif yaadamee kan hojjatameedha. Fayyadamaa kana irraa Maxxansaalee keenya oroict.com irratti gadi Lakkifnu qajeelloon hordofuun ykn arachuun ni danda'ama.
Price USD 0
License Free
Version 1
Operating System Android
System Requirements None