Ingliz Tili Grammatikasi

Ushbu ilova ingliz tili grammatikasini o'rganuvchilar uchun. Undan mustaqil ravishda, o'qituvchi yordamisiz qo'llanish mumkin.Ilova jami 136 bob (Unit)'dan iborat bo'lib, ular ingliz tili grammatikasining barcha bo'limlarini qamrab oladi. Har bir bob (Unit) alohida mavzuga tegishli bo'lib, 'Dars', 'Mashqlar' va 'Javoblar' degan qismlardan iborat. Shuningdek, qo'shimcha 7 ilova (attachment) mavjud bo'lib, ularda noto'g'ri fe'llar ro'yxati, imlo qoidalari, modal fe'llar, qisqa shakllar, Britaniya va AQSh ingliz tillaridagi farqlar haqida to'liq ma'lumot berilgan.Ilovadagi 'Test' qismida o'z bilimingizni sinab ko'rib, o'rganishingiz zarur bo'lgan mavzularni aniqlab olishingiz mumkin.Yoqqan bo'lsa, baho qo'yish esingizdan chiqmasin ))Ushbu ilova ingliz tili grammatikasini o'rganuvchilar uchun. Undan mustaqil ravishda, o'qituvchi yordamisiz qo'llanish mumkin.Ilova jami 136 bob (Unit) 'dan iborat bo'lib, ular ingliz tili grammatikasining barcha bo'limlarini qamrab oladi. Har bir bob (Unit) alohida mavzuga tegishli bo'lib, 'Dars', 'Mashqlar' va 'Javoblar' degan qismlardan iborat. Shuningdek, qo'shimcha 7 ilova (attachment) mavjud bo'lib, ularda noto'g'ri fe'llar ro'yxati, imlo qoidalari, modal fe'llar, qisqa shakllar, Britaniya va AQSh ingliz tillaridagi farqlar haqida to'liq ma 'lumot berilgan.Ilovadagi 'Test' qismida o'z bilimingizni sinab ko'rib, o'rganishingiz zarur bo'lgan mavzularni aniqlab olishingiz mumkin.Yoqqan bo'lsa, baho qo'yish esingizdan chiqmasin))
Price USD 0
License Free
Version 1
Operating System Android
System Requirements None