Audioteka - audioknihy

Aplikace Audioteka - audioknihy v etin je urena k poslechu audioknih prostednictvm mobilnho telefonu nebo tabletu.Audioknihy jsou nejlepm zpsobem, jak udret kontakt s literaturou, kdy nemte as, monost nebo chu st. Nechte si knihy i oblben asopisy, jako je Respekt nebo Forbes, pedtat profesionlnmi hlasy populrnch herc. S audioknihami se mete bavit i vzdlvat bhem cestovn v aut, prochzek, domcch prac, cvien. S audioknihou mete relaxovat, kdy jsou vae oi pli unaven na ten.V Audiotce najdete nejir nabdku audiknih v estin doplnnou o slovensk tituly i audioknihy v dalch jazycch. Celkem mete vybrat z vce ne 3000 titul, kter mete prochzet podle popularity, data zaazen do nabdky nebo tematickch kategori. Vbr si usnadnte poslechem krtk ukzky nebo staenm nkolika prvnch kapitol zcela zdarma. Audioknihu, kterou chcete mt na sv police kdykoliv k poslechu, zakoupte pmo v aplikaci pes v Apple et (In-App Purchase).Aplikaci lze pouvat bez registrace, ale pro dokonal zitek s audioknihami opravdu kdykoliv a kdekoliv doporuujeme zaloen uivatelskho tu, kter umon synchronizaci va virtuln Poliky s audioknihami mezi vce zazenmi a s tem na webov strnce www.audioteka.cz.K poslechu audioknihy nepotebujete mt audioknihu staenu celou, aplikace bhem okamiku sthne nezbytnou st a zahj pehrvn. Rychlost pehrvn si mete pizpsobit v rozmez 0,75 a 2,5 nsobku standardn rychlosti. Pokud rdi poslouchte audioknihy v posteli, nastavte si automatick vypnut pehrvn po zadanm asovm seku.Pi kadm peruen poslechu, i v ppad pchozho hovoru nebo odpojen sluchtek, si aplikace si zapamatuje msto peruen (vytvo zloku) a vy vdy automaticky navete na poslech v mst, kde jste skonili. To plat, i kdy Audioteku pouvte na vce telefonech i tabletech, zloky se na vech zazench pihlench k jednomu tu synchronizuj. Na svm tabletu tedy zanete vdy poslouchat pesn z msta, kde jste skonili na telefonu.V ppad jakchkoliv problm nebo nvrh ns kontaktujte na e-mail podpora@audioteka.cz.This app, brought to you by Audioteka.cz, allows listening to widest offer of audiobooks in Czech.
Price USD 0
License Free
Version 1.110.1
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 9.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.