Macaafa Qulqulluu

Macaafa QulqulluuOnesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin gaee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuundhaan kan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Hara namni baayyeen waa dubbisuudhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile device) tti fayyadama. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhagaama; dubbistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!L.Dr. Tasgara HirpoRobsan MakoDeveloped byWaktola Merdassawaktolam@gmail.comAmajji, 2020
Price 2.99
License Purchase
Version 1.0.4
Operating System iOS
System Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.