Cc mn ch d nu - Ch gii nhit

Gii thiu schNhng ngy h nng bc thng lm cho ta cm thy n khng ngon ming, lu ngy rt d dn n tnh trng thiu cht dinh dng, th lc suy gim, tinh thn mt mi; cui cng sc khng gim st. Vy phi lm g c th gii nhit c th, n ngon ming hn? Lc ny nn ht sc trnh nhng loi thc n c tnh nng, v chn nhng loi ch mt ci thin thi quen n ung, iu tit li kh nng hot ng sinh l ca c th, cn gip ta phc hi sc khe. Cc mn ch d nu - Ch gii nhit gii thiu n qu c gi hn 30 loi ch gii nhit khc nhau, gip bn c th thoi mi la chn, thng thc nhng mn ngon trong ma h nng bc. N gip bn c trong tay 4 b quyt t cch chn nguyn liu, cch thc hin, cc im cn lu cho n cc li khuyn v sc khe. Sch ch ra nhng cch thc hin kh n gin thm vo tt c cc mn trong sch u c hnh nh minh ha c th nn d thc hin.
PriceUSD0.99
LicensePurchase
File Size22.85 MB
Version3.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g