Cc mn ch d nu - Ch p da

Gii thiu schPhn ln mi ngi u thch n ch, v l mn ngon, b dng, rt tt cho vic gip c th khe mnh, ln da ti tn. Nhng nu ch khng phi ch n gin l cho thm ng vo, nhng ngi c khu v v s thch n ung khc nhau th s c cch ch bin v cch trang tr khng ging nhau, tt c u phn nh y phong cch v khu v ca ngi nu. Nh th no mi c th lm ra mt mn ch va c th gi cho ln da mn mng, li c y hng v tng nin vui thng thc mn ch? Cc mn ch d nu - Ch p da l s la chn sng sut ca bn, n gii thiu 60 loi ch c hng v khc nhau, cc mn ch ny n gin d hc, d thc hin. Nguyn liu ph bin, trnh t thc hin r rng. p l phi p t trong ra n bn ngoi, yu cuc sng, yu chnh mnh, v bn thn nu vi mn ch p da, dng sc, c th khe mnh, duy tr tui thanh xun bn nh.
PriceUSD0.99
LicensePurchase
File Size22.79 MB
Version3.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g