NHM MU TH HIN TNH CCH BN: NHM MU AB

Li gii thiuiBookstore xin trn trng gii thiu n qu c gi gn xa b sch Nhm mu th thin tnh cch bn gm 4 cun (Nhm mu A, AB, B, O). Quyn Nhm mu th thin tnh cch bn Nhm mu AB gm 329 trang, sch giy (sch truyn thng) chng ti bn 65.000 v lin kt xut bn vi Nh xut bn ng Nai. Cn sch SmartBooks chng ti bn vi gi gn 20.000 (cc bn tit kim c 45000). iu c bit b sch ny bn chy (bestseller) vo nm 2011, 2012 v 2013. Mi nhm mu u th hin nhng c tnh v tnh tnh v kh cht ca ngi mang nhm mu . V cn nhiu iu bt ng, c th bn cha bit v con ngi mnh, v tnh cch ca bn thn, nhng tim n,... Cc bn s tm thy mt s tnh cch ca bn thng qua nhng quyn sch ny. Hy vng n s b ch v mang tnh gii tr cho cc bn.NGI MANG NHM MU ABc im chung: Nhng ngi thuc nhm ny c cuc sng nghing v cm tnh. Tm hn h c th v nh mt khi a din, nhng mi mt khng lm phng hi n nhng mt kia m tri li nh hng qua li mt cch hi ho, b sung cho nhau. Tnh cm ca h tht dt do, mnh lit, nhng cng chnh iu thng dn h n nhng mi bt ho vi ngi thn yu nht hoc nhng him nghi thm kn, nhng dn vt ni tm hay au kh v ghen tung, nghi hoc. Nhng ni kh y h thng m thm chu ng, gi kn trong lng, khng gii by, th l. Tuy nhin, cc c im cng to nn mt sc thi ring trong hot ng sinh l l h yu ng mnh lit, ht mnh.Kh nng vt tri: Lun i trc thi i.Ngi mang nhm mu AB c phong cch ring bit, tm nhn c o, v th a s u l nhng ngh s rt ch trng n n mc thi trang. Nhng nhn vt ni ting trn th gii c th ni hot ng trong gii ngh thut bng cch i u tro lu.
Price USD 0.99
License Purchase
File Size 12.17 MB
Version 3.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g