Zoznam 30548 platnch slov pre slovn hry. Zoznam obsahuje vetky platn slov s dkou 5 a menej. Zoznam je vytvoren na zklade vytvorench zoznamov slov SSS.Ak v zozname slov nenjdete slovo o ktorom si myslte, e by tam malo by, tak to znamen, e to slovo je neprpustn. Naprklad bene pouvan slov ako je AHOJ alebo KRB sa nemu v slovnch hrch pouva.Zoznam umouje prezera a vyhadva slov.
Price USD0
License Free
File Size 621.29 kB
Version 1.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with iPhone, iPod Touch, and iPad. Requires iOS 3.1 or later. iTunes account required