Zoznam 30548 platnch slov pre slovn hry. Zoznam obsahuje vetky platn slov s dkou 5 a menej. Zoznam je vytvoren na zklade vytvorench zoznamov slov SSS.Ak v zozname slov nenjdete slovo o ktorom si myslte, e by tam malo by, tak to znamen, e to slovo je neprpustn. Naprklad bene pouvan slov ako je AHOJ alebo KRB sa nemu v slovnch hrch pouva.Zoznam umouje prezera a vyhadva slov.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size621.29 kB
Version1.0
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with iPhone, iPod Touch, and iPad. Requires iOS 3.1 or later. iTunes account required