Recht 2011

Handzame en goed toegankelijke wetten en verdragen verzameling voor de iPhone en iPod. Gekozen is voor een logische indeling, waarbij de redacteur juridisch zoveel mogelijk heeft gekeken naar de behoefte van mensen met een interesse in het recht. De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van een zoekmachine op steekwoord. Het is ook mogelijk om een persoonlijke lijst met referenties op te bouwen in de applicatie, om zodoende snel naar artikelen te kunnen navigeren. Een internet connectie is niet nodig want alle wetten zijn direct beschikbaar vanuit de iPod of iPhone. De app ondersteund zowel portrait als landscape modus. De volgende wetten zijn beschikbaar: 1. Grondwet: Grondwet 2. Verdragen: Verdrag betreffende de Europese Unie Verdrag tot oprichting van de Europese Gem. 3. Wetten: Algemene wet gelijke behandeling Algemene wet inzake rijksbelastingen Auteurswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 Burgerlijk Wetboek Boek 4 Burgerlijk Wetboek Boek 7 Gemeentewet Rijkswet op het Nederlanderschap Vreemdelingenwet Wegenverkeerswet Wet openbaarheid van bestuur Wetboek van Strafrecht * elk kwartaal een update *
Price USD1.99
License Purchase
File Size 32.7 MB
Version 1.1
Operating System iOS
System Requirements Compatible with iPhone, iPod Touch, and iPad. Requires iOS 3.1 or later. iTunes account required