KKK

Aplikacja napisana w celach ewangelizacyjnych daje moliwo dogbnego zapoznania si z treci Katechizmu Kocioa Katolickiego. Dostpne jest wyszukiwanie wg hasa tematycznego (lista hase jest tosama z indeksem tematycznym wydania ksikowego). Mona (offline) przeglda katechizm wg numerw, dziaw (struktury), zakadek oraz szuka dowolnego sowa w jego treci. Aplikacja nie zawiera reklam.Tekst Katechizmu wykorzystany za zgod wydawnictwa PALLOTTINUM.Interfejs Tematy umoliwia wybr pierwszej litery hasa tematycznego. Po wybraniu pierwszej litery hasa tematycznego, pojawia si drugi ekran Tematy z list hase odpowiadajcych dokonanemu wyborowi. Po wybraniu hasa tematycznego pojawia si kolejny ekran, na ktrym mona wybra numer katechizmu zwizany treciowo z wybranym hasem. Po wybraniu jednego z dostpnych numerw pojawia si ekran Wynik z tekstem caego katechizmu zogniskowanym na wybranym fragmencie.Interfejs Szukaj pozwala odnale wicej fragmentw zawierajcych hasa, wybrane przez uytkownika ni indeks tematyczny.Aplikacja umoliwia take przegldanie struktury katechizmu. W interfejsie Dziay mona wybra poszczeglne czci katechizmu i ich kolejne elementy skadowe. Mona take zapozna si z Konstytucj Apostolsk Fidei depositum, ktra zostaa ogoszona z okazji publikacji katechizmu.Aplikacja umoliwia szybkie odnalezienie wybranego numeru w katechizmie. Z dowolnego interfejsu aplikacji naley z menu wybra opcj Numery i otwiera si okno w ktrym mona wybra zakres numerw. Zastosowanie selekcji zakresw pozwala za pomoc trzech klikni dotrze do kadego numeru katechizmu.Dostpne jest te dodawanie i uaktualnianie zakadek.
Price USD 0
License Free
Version 6.0
Operating System Android
System Requirements Requires Android 4.0 and up