Afaan Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu

Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible.Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image features.Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God.Afaan Oromo Bible - Oromo bible (Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu) - Oromiffa BibleOnesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899 ti MQ afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba oroootiin ga'ee sabni keenya sagalee waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuun dhaan beekamu Jaarra 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Har'a namni baayyeen waa dubbisuudhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile device) ti fayyadama. Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa Tokkumma Woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbisoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama; dubistanii akka itti eebbifamtanis abdii qabna!- L.Dr. Tasgara Hirpo- Robsan Mako** Afaan Oromoo Bible - in Oromiffa language with English KJV** Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo
Price USD 0
License Free
Version 1.0.5
Operating System Android
System Requirements None