TV Kim Son

Hn hnh gii thiu Tu Vin Kim Son App, mt phng cch mi truyn b sinh hot thng tin t Tu Vin Kim Sn n vi qu Pht T nhanh chng hn.Knh th qu Pht TNhm xy dng i Hng Bu in Tu Vin Kim Sn v Qun m Php ng tn th mt vn pho tng Qun m Php ng bng ng. Din tch rng 37 ngn b vung (37,000 sq.ft) c lm l khi cng vo ma ro tnh nm 2013.Ban Kin Thit v i Chng, Tng Thn xut gia, c s Tu Vin Kim Sn s t chc nhng bui tic chay v lm l "Xung ng" lc quyn ti chnh cng trnh xy i Hng Bu in v Qun m Php ng chng hon thnh nh mong c ca gii Pht t. Chng ti knh ngng mong chTn c Tng, Ni, qu thn hu, qu ng hng, qu on th, cng ng tn gio, gio dc, vn ho v mi gii ng bo Pht t khp ni, hoan h gp phn cng c trong tin trnh xy dng, kin thit o Trng Tu Vin Kim Sn.Xin vui lng download app ny v vo phn tin tc bit thm chi tit. V chng ti hn hnh gii thiu mt phng cch mi c th ng gp ti chnh trc tip trn app ny v cng tin li v nhanh chng.
Price USD 0
License Free
File Size 40.2 MB
Version 1.00
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g