Maer Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Maer geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe iw defnyddio.Nodweddion: Chwilion sydyn mewn amser real Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad ar iPhone Graffigau ar gyfer Retina Display Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am *aith er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda aith Cynnwys geiriadur Cysgair, syn eiriadur disgrifadol hwylus Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd iw weld ar-lein ar termiaduraddysg.org; wedii ariannu gan Lywodraeth Cymru fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru Cynnwys Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol; syn cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg Porth i chwilion bellach ar-lein gydar Porth Termau ar termau.cymru Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth ir geiriaduron sydd ynddo dyfuMaer Ap Geiriaduron yn ap Prifysgol Bangor. Rhan-ariannwyd y fersiwn gwreiddiol gan gynllun Go Wales. Derbyniwyd grant bychan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn addasur ap i dderbyn eu geiriadur hwy.Datblygwyr:Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.Golygyddion / Terminolegwyr:Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys.******************The Ap Geiriaduron contains the Cysgair general dictionary, as well as the standardised terminology dictionaries for schools and further education colleges in Wales, Y Termiadur Addysg, and for Universities in Wales, Geiradur Termaur Coleg Cymraeg Cenedlaethol. All these dictionaries provide English-Welsh/Welsh-English entries and can be used offline in case you do not have an internet connection.Features: Realtime, responsive and adaptive searching Offline dictionary for anytime searches Universal Application (iPad and iPhone) with Retina Display Graphics English and Welsh user interface languages, with the ability to change the language in Settings Demutate and deconjugate Welsh words to show their original form. Drill down feature to find more detailed information on specific words Wildcard Welsh searches; e.g. use it as a rhyming dictionary by searching for *aith to find all words ending in with Contains the Cysgair Dictionary, an easy to use descriptive dictionary with over 25,000 Welsh and 25,000 English words Contains Y Termiadur Addysg dictionary; funded by the Welsh Government as the dictionary of standardised terminology for schools and further education Contains the Geiriadur Termaur Coleg Cymraeg; containing definitions, images and diagrams; funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as the dictionary of standardised terminology for Welsh-medium higher education Provides a gateway to the National Terminology Portal at termau.cymru for expanded searches Automatic updating of dictionaries as new words, terms and dictionaries are added The Ap Geiriaduron is a Bangor University application, part-funded by a Go Wales graduate scheme. Further versions were funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethols small grants scheme so as to adapt for including their dictionaries.Developers:Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.Editors / Terminologists:Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys
Price USD0
License Free
File Size 6.74 MB
Version 1.4
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g