Mobilna aplikacija i.triglav je sodobna in preprosta pot do zavarovalnice. V mobilni aplikaciji lahko pregledujete svoje zavarovalne police, stanje privarevanih sredstev za police ivljenjskih zavarovanj ter plaila zavarovalnih premij. ----The i.triglav mobile application allows customers of Zavarovalnica Triglav to review details of their insurance policies, receive up to date information on the current cash value of life insurance policies, and check up on insurance premium payments.
PriceUSD0
LicenseFree
File Size1.37 MB
Version1.3.1
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g