Rijksoverheid

'De Rijksoverheid. Voor Nederland'.De Rijksoverheid is het landelijk bestuur van Nederland en bestaat uit alle ministeries, uitvoerende diensten (zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat) en inspecties (zoals de Onderwijsinspectie).De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien.Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid app bevat informatie over 3100 onderwerpen van Aanbesteden tot Zwerfafval verdeeld over 20 thema's van Bouwen, wonen en leefomgeving tot Werk en loopbaanDe app is ontwikkeld in overleg met de Rijksoverheid, echter de app is nadrukkelijk geen product van, noch vervaardigd in opdracht van de Rijksoverheid.Deze app is door 2CoolMonkeys ontwikkeld op basis van gedeeltelijke informatie aanwezig op www.rijksoverheid.nl op basis van de Creative Commons zero verklaring (CC0), oftewel Open Data.De informatie in deze app is bedoeld als algemene informatie van de Rijksoverheid en is niet specifiek gericht op n individueel persoon of n specifieke bevolkingsgroep.De informatie in deze app is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van de Rijksoverheid.2CoolMonkeys is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van deze app. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiren voordat u er enige actie op baseert.
Price USD 0
License Free
File Size 5.25 MB
Version 2.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with iPhone, iPod Touch, and iPad. Requires iOS 3.1 or later. iTunes account required