Vides SOS

aplikcija izveidota, lai tu tri vartu paziot Valsts vides dienestam par prkpumiem pret vidi. Valsts vides dienesta deurants izvrts tavu ziojumu un nosts reionls vides prvaldes inspektoriem, kuru prraudztaj teritorij prkpums konstatts. Ja bsi reistrts lietotjs, e-past saemsi vsti, ka ziojums apstiprints un uz kurieni prstts. Ja bsi reistrjies ar Facebook.com, Twitter.com vai Draugiem.lv kontu, par konstatto prkpumu varsi paziot socilajos tklos. Visbiek ms sanikno cilvki, kuri dab izmetui atkritumus. Ja vien draza nav autokravas tilpum, tu pats vai kop ar draugiem vari sarkot talku un tos savkt. Tau pirms atkritumu savkanas vlams tos nofotograft, paziot par prkpumu Valsts vides dienestam un sakopto vietu vlreiz nofotograft no t paa rakursa. Tad Valsts vides dienests piesroto vietu piereistrs k sakoptu. Par labi padarto darbu vari paststt socilajos tklos un iedvesmot savus sekotjus paiem gdt, lai Latvija btu tra. Vides SOS komanda uzskata, ka ms kop varam padart Latviju par zako valsti pasaul!Pamanot vides problmas, ldzam ziot rakstt vai zvant VVD diennakts deurantam: tlr. 26338800 vai 67084211; e-pasts santa.andrjuhina@vvd.gov.lv
Price USD 0
License Free
File Size 3.5 MB
Version 1.6
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g