VIETER - NG DNG TNG TC V TRUYN THNG X HIVieter l ng dng tng tc hon ton min ph gip ngi dng d dng theo di dng thc thng tin x hi vi hng nghn tin tc c cp nht tc thi; th hin c tinh bn thn; khm ph iu th v v tip cn cc thng tin gi tr, gp g nhng ngi cng s thch. Vieter gip ngi dng kt ni, theo di v tr chuyn trc tip cng nhng ngi ni ting d dng hn bao gi ht.Vieter mang n cho ngi dng cc dch v, tin ch dnh ring cho ngi Vit, ph hp vi mi i tng.n vi Vieter :1.Th hin c tnh, s quan tm i vi nhng ngi thn, bn b v x hi ch vi 160 k t thng qua h tng tc ca ngi Vit.2.Theo di cc thng tin gi tr dnh ring cho sinh vin, nng dn, cng nhn v doanh nhn.3.Lt tin nhanh chng: Cu trc tin tc ngn gn, nu bt ni dung mun truyn ti, hng trm tin tc c ngi dng chia s cp nht tc thi.4.Chia s thng tin c gi tr, c mi ngi quan tm mi lc, mi ni. 5.Dng # (Hashtag) nh du bi vit v tm kim thng tin.VIETER - TUT THEO CCH NGI VIT
PriceUSD0
LicenseFree
File Size4.51 MB
Version2.1
Operating System iOS
System RequirementsCompatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g