Zing Blog

Zing Blog l mt ng dng c pht trin phc v ngi dng yu thch blog trn MXH Zing Me. Vi ng dng Zing Blog, bn c th duyt v tng tc cc bi blog ngay trn cc thit b di ng ca mnh. Ngi dng c th chn cho mnh ch yu thch t rt nhiu chuyn mc blog phong ph ca cng ng Zing Blog, ng thi chia s bi blog ln MXH Zing Me hoc cc MXH khc.Vi giao din thn thin, d s dng, tc ti d liu nhanh v n nh. Zing Blog lin tc cp nht tnh nng mang li cho nhng ngi yu blog mt tri nghim mi trn di ng: vui hn, tin li hn.Tnh nng chnh ca Zing Blog:- Duyt blog theo ch .- Nhn tin nhn thng bo t Zing Blog.- Duyt blog ch n danh khi cha ng nhp.- Duyt blog khi ng nhp trc tip t Zing Blog hoc qua cc ng dng khc ca Zing Me.- Phng to/thu nh font ch trong bi blog.- Thch/b thch mt bi blog no .- Gi bnh lun cho bi blog.- Chia s blog ln MXH Zing Me hoc cc knh khc.- Chm v trt (touch and slide) i danh mc, i bi blog khc.
Price USD 0
License Free
File Size 21.5 MB
Version 2.0
Operating System iOS
System Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g